O raposo coidando das galiñas. Pousada negábase a “controlar ós deputados e senadores coma se fosen nenos no patio do colexio”. E por iso consensuou co PSOE a medida de que sexa un representante de cada formación política o que de conta da suma das viaxes realizadas, a onde e por quen ¿? Xa está. Quedan pois fóra do control independente “as minutas” das súas señorías e non hai tampouco obriga de detallar as actividades que as xustificarían. Nunha empresa privada ese control xustificativo é dobre, e moi detallado, anterior á realización da actividade de representación e posterior, coa entrega dos xustificantes, facturas…
El zorro cuidando a las gallinas. Posada se negaba a “controlar a los diputados y senadores como si fueran niños en el patio del colegio”. Y por eso ha consensuado con el PSOE la medida de que sea un representante de cada formación política el que de cuenta de la suma de los viajes realizados, a donde y por quien ¿? Ya está. Quedan pues fuera del control independiente “las minutas” de sus señorías y no hay tampoco obligación de detallar las actividades que las justificarían. En una empresa privada ese control justificativo es doble, y muy detallado, anterior a la realización de la actividad de representación y posterior, con la entrega de los justificantes, facturas…