Máis concretamente, era Pedro Madruga ou Pedro Álvarez de Soutomaior (eran a mesma persoa), natural de Poio. Se escribo este comunicado somero é respostando ao ninguneo dunha emisora de Madrid diante das afirmacións neste senso dun periodista galego que, coma nós, non ten medo de expresar o resultado de investigacións palmarias xa defendidas por estudiosos de todo o mundo e que sempre foron silenciadas pola clase dirixente de Madrid, que mesmo chegou a destruir documentos importantes que fundamentaban esta tese. Semella que ser galego, para algúns, rebaixaría a altura humana do navegante. É a consecuencia dun asoballamento histórico.

 

ENLACE