Etiquetas

,

-Modalidade Fotográfica: Documental

No transcurso das sucesivas semanas dedicarei este espazo a expoñer (fotografiar, seleccionar, editar e acompañar dun texto) unha serie de fotografías cun común denominador: o compoñente humano. O retrato non ten por que ser estritamente o rostro dunha persoa, senón unha imaxe que evoque a condición humana, retratada a través da fotografía e expoñente dos diversos puntos de vista da mesma. A razón principal da escolla é o afán de recuperación duncompoñente humano que comeza a escasear nesta sociedade post-industrial. 

Sergio Casal Figueroa                                                    Interactivo 1